Działalność sponsorska Ambasadora natury

Działania sponsorskie i charytatywne realizowane przez Ambasadora natury mają na celu kształtowanie wizerunku firmy, jako godnej zaufania instytucji, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów.  Są one zgodne z misją firmy, która zakłada wsparcie rozwoju Polski i Polaków, pozytywny wpływ organizacji na ludzi, firmy i środowisko oraz konsekwentne budowanie wiarygodności.

Ambasador natury nie podejmuje współpracy sponsorskiej z osobami fizycznymi.

Działalność sponsorska Ambasadora natury prowadzona jest zarówno w skali ogólnopolskiej jak i w wymiarze lokalnym, obejmując następujące obszary:

  • KULTURA I SZTUKA – ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki, kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa narodowego;
  • EDUKACJA – promocja nauk ścisłych (głównie matematyki i ekonomii), wsparcie projektów edukacyjnych mających na celu rozwijanie przedsiębiorczości i promowanie innowacyjności;
  • SPORT – zachęcanie do aktywności, wspieranie sportu masowego, w tym biegów często połączonych z akcjami charytatywnymi oraz upamiętniających ważne wydarzenia z historii naszego kraju;
  • BIZNES – umacnianie silnej pozycji polskich produktów na arenie międzynarodowej, wspieranie polskich przedsiębiorców, podtrzymywanie i budowanie relacji biznesowych;
  • Wydarzenia/projekty istotne dla lokalnych społeczności – promowanie wizerunku Ambasadora natury, jako ważnego i aktywnego partnera środowisk biznesowych, samorządów i ośrodków kultury.

W każdym z tych obszarów Ambasador natury stara się dodatkowo wyróżniać i promować wartości patriotyczne, historyczne oraz doceniać potencjał do promowania polskości.

  • ranga przedsięwzięcia (istotne są tu np.: patronaty, zasięg medialny, liczba uczestników);
  • ekwiwalentność korzyści sponsorskich w stosunku do oczekiwanej kwoty wsparcia;
  • potencjał wizerunkowy /biznesowy (możliwość promowania marki i wsparcia biznesu);
  • wiarygodność/doświadczenie organizatora, gwarantujące wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia;
  • otoczenie sponsorskie.

Współpracę sponsorską formalizuje umowa sponsorska, która precyzuje: korzyści sponsorskie, zasady współpracy, sposób płatności oraz prawa i obowiązki stron.

Ambasador natury nie podejmuje współpracy sponsorskiej z osobami fizycznymi.