Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

Tegoroczna 23. edycja Kongresu potrwa 2 dni, w trakcie których odbędzie się 7 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. Tematy sesji to:

  • Polska gospodarka odpadami – aktualne kierunki,
  • Gospodarka odpadami w kontekście międzynarodowym,
  • Polska gospodarka wodna,
  • Bussines Mixer – Tworzywa Sztuczne – problemy i zasób w gospodarce odpadami,
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania dla producentów, konsumentów i samorządów.
  • Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów,
  • Rozszerzona odpowiedzialność producentów. Finansowanie systemu i rola NFOŚiGW.

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

Miejsce Kongresu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 15 – Poznań Congress Center

Miejsce Gali: Poznań Congress Center, Sala Ziemi

Źródło: http://envicon.abrys.pl/