Studenci i absolwenci

Szeroka wiedza poparta rzetelną praktyką to dzisiaj klucz do sukcesu. Spółka realizuje szereg programów nastawionych na współdziałanie z otoczeniem naukowo-dydaktycznym. Wsparciem tego procesu jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału młodych ludzi. Ich wiedza, zapał i pomysłowość pozwala spojrzeć na realizowane projekty strategiczne i operacyjne z innej, być może lepszej perspektywy. Ambasador natury potrzebuje wiedzy, bowiem jest ona na równi z innymi zasobami spółki – kapitałem i infrastrukturą – elementem determinującym sukces oraz wpływającym na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym towarzyszy na co dzień działalności firmy. Poprzez współdziałanie i pomoc w realizacji prac dyplomowych zyskujemy innowacyjne rozwiązania oraz wartość dodaną dla spółki, przez co zwiększa się tempo oraz jakość prowadzonych i tworzonych projektów w różnych obszarach funkcjonowania firmy.

Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej,

Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji do budowania przewagi konkurencyjnej w kluczowych obszarach działalności.

Ambasador natury, uczestnicząc w programach badawczych, ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań. Tylko poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego i dzielenie się wiedzą spółka może się rozwijać. Współdziałanie ze środowiskiem akademickim to właściwe podejście do potencjalnych pracowników. Rozwój kompetencji najlepszych studentów, którzy w przyszłości mogą zasilić firmę to najcenniejsza inwestycja w kapitał i odważne spojrzenie w przyszłość. To inicjatywa z korzyścią dla obu stron.

Zaangażowanie Ambasadora natury w przygotowanie dobrze wykształconych absolwentów wynika również z pozycji firmy na rynku pracodawców i związanego z nią postępowania odpowiedzialnego społecznie. Ambasador natury wspiera szkolnictwo zawodowe poprzez staże i praktyki, uczestnictwo w targach pracy, organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w szkołach średnich.