W ramach pierwszego dużego badania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG) przyjętych w 2015 r. na forum ONZ przez ponad 190 krajów świata, Eurostat przedstawił szczegółowe wyniki dotyczące zrównoważonego, proekologicznego życia w miastach Europy. Badanie objęło lata 2012-2017. Średnie wskaźniki pokazują, że idzie ku lepszemu –…